حمل خودرو توسط ، یدک کش ، نیسان چرخ گیر هیدرولیک ، کفه خودرو سوار بدون آسیب به خودروی مشتری با بیمه و برنامه معتبر در داخل شهر و حمل به تمام نقاط کشور