خدمات درجه یک و با کیفیت ، ارسال سوخت انواع خودرو های سبک و سنگین ( مانند بنزین و … ) به صورت شبانه روزی تیم امداد ما آماده ارائه خدمات کامل مورد نیاز شهروندان عزیزی که در مسیر کار و یا خانه و یا سفر خود با اتمام بنزین خودروی خود مواجه شدن و هیچ دسترسی به ایستگاه پمپ بنزین ندارن ، را انجام می دهیم